Riss
     

 

Zorg voor kwaliteit

Veel lokale overheden gaan er, soms ten onrechte, van uit dat zij de dossiers en procedures tiptop in orde hebben. Zolang er geen juridische strijd gevoerd hoeft te worden zal dit ook wel kloppen. Wil een organisatie als de lokale overheid (en in mindere mate particuliere bedrijven) juridisch-inhoudelijk optimale kwaliteit kunnen garanderen, dan is continue aandacht nodig voor de zorg die er aan dossiers en procedures besteed wordt. Deze kwaliteitszorg is echter geen juridisch vraagstuk, maar een organisatorische vraag. Wij kunnen als externe partij behulpzaam zijn om uw zorgvraag in beeld te brengen en aanbevelingen doen om de juridisch-inhoudelijke kwaliteit naar een hoger niveau te tillen.

Kwaliteitsverbeteringen

Het verbeteren van de kwaliteit van een overheidorganisatie staat of valt met het draagvlak uit de organisatie. Om die reden is er veel aandacht voor het communicatieplan.
Afhankelijk van de vraagstelling kan op basis van kwalitatief onderzoek (interviews) of kwantitatief onderzoek (dossierbeoordelingen) een beeld geschetst worden van de huidige kwaliteit. Dit onderzoek levert uiteindelijk input voor de kwaliteitsverbetering.

Bij kwaliteitsverbetering wordt gekeken naar de mensen, de structuur, werkwijze en de legitimiteit. De aanbevelingen die worden gedaan zullen voldoende concreet zijn om als (overheids)organisatie mee aan de slag te kunnen.

    2009 mr.J.G.A.Vegter